Wprowadzenie do Bitbucket Pipelines

Dzisiaj omówię pokrótce, czym jest i jak używa się Bitbucket Pipelines. Jest to narzędzie do Continous Integration wbudowane w Bitbucket dostępne dla każdego, choć darmowa wersja daje nam jedynie 50 minut na budowanie naszych aplikacji. Pipelines jest oparte o obrazy dockerowe, których używa do budowania aplikacji. Jedyne czego tak naprawdę potrzebujemy to plik .yaml, który zawiera zestaw instrukcji, które Pipelines ma wykonać – takich jak wybranie odpowiedniego obrazu dockerowego oraz wykonanie odpowiedniej komendy do budowania. Tak zbudowane aplikacje Pipelines może następnie automatycznie na przykład wysłać na Docker Hub lub na nuget.org. W dzisiejszym wpisie stworzymy repozytorium, które będzie zawierało kod aplikacji oraz testy jednostkowe, które przy każdym pushu na Bitbucket zostaną odpalone. Zaczynajmy.
Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić to założyć repozytorium na Bitbucket. Sądzę, że większość z nas wie już, jak to zrobić, więc pominę ten punkt. Po stworzeniu repozytorium zostaniemy przeniesieni na jego stronę główną, gdzie w menu o lewej wybieramy opcję Pipelines. Zostaniemy przeniesieni na stronę konfiguracji Bitbucket Pipelines. Po przewinięciu strony na dół będziemy mogli wybrać język, w którym piszemy. My z rozwijanego menu wybierzemy .Net Core, a następnie zmodyfikujemy nasz plik yaml aby wyglądał tak:

# This is a sample build configuration for .NET Core.
# Check our guides at https://confluence.atlassian.com/x/5Q4SMw for more examples.
# Only use spaces to indent your .yml configuration.
# -----
# You can specify a custom docker image from Docker Hub as your build environment.
image: microsoft/dotnet

pipelines:
 default:
  - step:
    caches:
     - dotnetcore
    script: # Modify the commands below to build your repository.
     - cd src
     - dotnet restore
     - dotnet build
     - cd ..
     - cd test
     - dotnet restore
     - dotnet test

W tym pliku określiliśmy, iż Pipelines ma użyć, dobrze nam znanego, obrazu microsoft/dotnet, a następnie przejść po odpowiednich folderach, w których wykona zadane polecenia. Możemy teraz zcommitować nasz plik. Oczywiście jeśli nasze repozytorium jest puste build z pierwszego pusha z samym plikiem .yaml się nie uda 😉
Możemy teraz sklonować nasze repozytorium komendą:

git clone

Następnie utworzyć w nich katalogi src oraz test. W pierwszym katalogu tworzymy aplikację webapi komendą:

dotnet new webapi

W drugiej zaś tworzymy projekt testów jednostkowych komendą:

dotnet new xunit

Tak stworzony projekt możemy teraz wysłać na zdalne repozytorium komendami:

git add .
git commit -m "init"
git push

Po spushowaniu naszego kodu na zdalne repozytorium i wejściu w zakładkę Pipelines, zobaczymy status budowania naszej aplikacji. W tym momencie powinniśmy zobaczyć taki oto widok:
Screen Shot 2017-08-13 at 21.34.41
Po prawej stronie możemy podejrzeć cały proces budowania się naszej aplikacji:

Screen Shot 2017-08-13 at 21.35.17
Tym oto sposobem po raz pierwszy wykorzystaliśmy Bitbucket Pipelines w procesie tworzenia aplikacji. Zachęcam do samodzielnego poznawania możliwości tego prostego w obsłudze narzędzia do Continous Integration. Na tym blogu jeszcze na pewno do niego wrócimy.

Do przeczytania niedługo 😉

Advertisements

2 Replies to “Wprowadzenie do Bitbucket Pipelines”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s